Plán činnosti

Január – Zasadnutie výboru, príprava výročnej členskej schôdze. Termín stanovený na 24.2.2017.
Február – 24.2.2017 Výročná členská schôdza ŠSK.
Marec – zasadnutie výboru ŠSK, brigáda na strelnici, tréning žiakov v streľbe zo vzduchovky, Príprava súťaže žiakov ZŠ okresu BN.
Apríl – 7.4.2017 zorganizovanie súťaže žiakov ZŠ okresu BN pri príležitosti oslobodenia mesta v streľbe zo vzduchových zbraní. Brigáda, úprava prístupovej cesty a jarné vyhrabanie areálu strelnice, dosadenie nových stromčekov a okrasných kríkov.
Máj – tréningy a súťaže podľa kalendára, 8.5. prvé kolo krajskej streleckej ligy v Domaniži.
Jún – zasadnutie výboru ŠSK, príprava 3 kôl streleckej ligy okresov BN, PE, TO na strelnici v Záhumenskom, termíny budú spresnené, 4.6. účasť na memoriály Jozefa Pohanku na strelnici v Domaniži. Brigáda podľa potreby bude doplánovaná.
Júl – 9.7. súťaž v Rumanovej o pohár starostu, 15.7. súťaž z pištole Norovce, organizácia súťaže pre deti v streľbe zo vzduchovky a dospelých v streľbe z malokalibrovky dátum sa spresní podľa ostatných akcií.
August – 18 až 20 .8 letný víkendový stanový tábor pre deti a mládež v Záhumenskom, 13.8. majstrovstvá SR v Domaniži a 27.8. Zbehy súťaž Zbežská strela.
September – 3.9. Domaniža KSL 10.9. Husqarna CUP Handlová, zasadnutie výboru. 24.9. memoriál Vincenta Mráza v Bánove.
Október – Brigáda na strelnici jesenné upratovanie.
November – 25.11. súťaž v Partizánskom vzduchová puška žiaci aj dospelí.
December – 31.12. záver roka, súťaž Silvestrovský brok na strelnici v Záhumenskom, zasadnutie výboru.