Propozície Cena oslobodenia Bánoviec nad Bebravou v streľbe zo vzduchovky žiakov ZŠ okresu BN.

Organizátor :            ŠSK BN
Miesto konania:        I. ZŠ Duklianska Bánovce nad Bebravou
Dátum :                       05.04.2024 v piatok

Štartujú :                     Žiaci a žiačky v dvoch kategóriách : do 10 a do 15 rokov
Organizačný výbor: Botka Milan, Dúbravka Milan, Martin Mišík
Hlavný rozhodca :    Milan Dúbravka

Pravidlá :                  Strieľa sa v ľahu zo vzdialenosti 10 m na kruhový terč.
Podmienky štartu : Súťaž je pretek jednotlivcov. Pri prezentácii predloží škola súpisku žiakov potvrdenú riaditeľom školy. Za zdravotný stav zodpovedá vysielajúca škola, zabezpečí poistenie žiakov .Súťažiaci si prinesú so sebou preukaz poistenca.

Predpis :                  Súťaži sa podľa pravidiel športovej streľby.
Zbrane :                  Vlastné – vzduchová puška Slávia bez úprav, kto nemá tomu organizátor zapožičia.
Strelivo a terče:     Zabezpečí organizátor.
Počet rán 10 + 5 nástrel
Ceny :                    Pretekári umiestnení na prvom až treťom mieste budú odmenení
diplomom a vecnými cenami.
Časový rozpis:     Prezentácia: od 9:00 do 9:30 hod
Zahájenie:            9:30 hod.
Prihlášky :           Milan Dúbravka
Telefón:               0907 140 399
Email :                 autodubravka@azet.sk