Venujte nám 2 percentá z dane

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. O daniach z príjmov môžete ako platiteľ dane z príjmu
rozhodnúť, kam pôjdu dve percentá z Vami zaplatených daní. Záleží len na Vás, či pôjdu do
štátneho rozpočtu alebo nimi podporíte náš strelecký klub.

Ako postupovať?
1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z
príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu
zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
3. Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho
bydliska.

Tlačivo na poukázanie 2% dane je možné stiahnuť TU.

Ďakujeme.