Výročná členská schôdza

Výbor ŠSK Bánovce nad Bebravou Vás týmto srdečne pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 09.02. 2024 o 18 hodine t.j. v piatok v reštaurácii NEW YORK na ul. Janka Matušku č.21, sídlisko Sever Bánovce nad Bebr. Účasť každého člena ŠSK je povinná, bude sa vyberať členský príspevok v sume 20€ na rok 2024 + neuhradené členské za predchádzajúce obdobia.

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť VČS, môžete sa nechať zastupovať iným členom, alebo členom výboru. V tom prípade je nutné vyplnenie splnomocnenia pre Vášho zástupcu. Splnomocnenie si môžete stiahnuť TU.