Výročná členská schôdza

Výbor ŠSK Bánovce nad Bebravou Vás týmto srdečne pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 14.02. 2020 o 18 hodine t.j. v piatok v reštaurácii NEW YORK na ul. Janka Matušku č.21, sídlisko Sever Bánovce nad Bebr. Účasť každého člena ŠSK je povinná, bude sa vyberať členský príspevok v sume 20 € na rok 2020.

Nezúčastnenie sa na výročnej členskej schôdzi bez písomného ospravedlnenia bude považované za porušenie stanov ŠSK BN a s týmto členom bude ukončené členstvo v ŠSK BN.