Výročná členská schôdza

Výbor ŠSK Bánovce nad Bebravou Vás týmto srdečne pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 26.03. 2020 o 18 hodine t.j. v sobotu v reštaurácii NEW YORK na ul. Janka Matušku č.21, sídlisko Sever Bánovce nad Bebr. Účasť každého člena ŠSK je povinná, bude sa vyberať členský príspevok v sume 20+20 € na rok 2021 a 2022.

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť VČS, môžete sa nechať zastupovať iným členom, alebo členom výboru. V tom prípade je nutné vyplnenie splnomocnenia pre Vášho zástupcu. Splnomocnenie si môžete stiahnuť TU.