Venujte nám 2 percentá z dane

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. O daniach z príjmov môžete ako platiteľ dane z príjmu rozhodnúť, kam pôjdu dve percentá z Vami zaplatených daní. Záleží len na Vás, či pôjdu do štátneho rozpočtu alebo nimi podporíte náš strelecký klub. Ako postupovať? 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov Čítať viac…

Výročná členská schôdza

Výbor ŠSK Bánovce nad Bebravou Vás týmto srdečne pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 26.03. 2020 o 18 hodine t.j. v sobotu v reštaurácii NEW YORK na ul. Janka Matušku č.21, sídlisko Sever Bánovce nad Bebr. Účasť každého člena ŠSK je povinná, bude sa vyberať členský príspevok v sume 20+20 € na Čítať viac…